“Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria”

Serdecznie witam na moim blogu „szablą i piórem”!

Będą Państwo mogli na nim znaleźć teksty poświęcone głównie (acz nie tylko) zagadnieniom naszej historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów miltarnych XVI i XVII wieku.

Zapraszam i życzę miłej lektury

Jakub Pokojski

Blog - szablą i piórem

Undoubtedly, the period of the 16th-17th century, the "heroic" one, was the time of the greatest Polish victories that amazed the world. The star of Polish hussars, a phenomenon on a global scale, shone the brightest. But both...
Bez wątpienia okres XVI-XVII wieku, okres heroiczny, był czasem najświetniejszych polskich zwycięstw, które zadziwiały świat. Najjaśniej świeciła gwiazda polskiej husarii, fenomenu w skali światowej. Ale zarówno...
Has Józef Piłsudski ever fought personally with Włodzimierz Lenin? No. Did Józef Piłsudski once commanded the battle against Włodzimierz Lenin? No. But at Bobrujki, Piłsudski beat Lenin. Per procura. And it came to that...
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję