Blog - piórem i szablą
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska Józef Piłsudski Oba wydarzenia z dnia 11 listopada, choć dzieli je aż 245 lat, są do siebie w pewnym sensie podobne – oba...
27 sierpnia 1610 roku, prawie dwa miesiące po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem, bojarowie moskiewscy zawierają układ ze Stanisławem Żółkiewskim i wybierają polskiego królewicza Władysława na cara. Ale mało kto wie, że to...
Wiek XVI i XVII w historii Europy uchodzi za wiek brudu, prawdziwy czas wieków ciemnych w higienie osobistej. Niechęć do wody, do kąpieli, ba, wręcz przekonanie o szkodliwości tego typu zabiegów (i nie chodzi tu o znane i...
Bardziej się temu zwycięstwu potomne wieku dziwować, aniżeli wierzyć będą Jakub Sobieski, ojciec Jana III Sobieskiego Kircholm. Miejsce wiecznej chwały oręża...
W 1512 roku wybuchła kolejna wojna Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej z Moskwą. Związana była ona z polityką zbierania ziem ruskich Wasyla III. W latach 1512-1513 Moskwa podjęła próby zdobycia Smoleńska,...
W dziejach Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie brak wspaniałych zwycięstw i doniosłych, chwalebnych wydarzeń, przepełniających dumą nawet wiele następnych pokoleń. Świetne szarże...
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję